آدرس دفتر مرکزی:

♦ کرمان، بلوار استقلال، نبش چهارراه خواجو

تلفن دفتر مرکزی و سفارش:

♦ ۸۹۷۹ ۳۲۵۲ ۰۳۴

ایمیل ارتباطی:  

———————————

در صورت پاسخگو نبودن شماره دفتر مرکزی می توانید در هرساعت از شبانه روز با شماره های زیر تماس بگیرید:

♦ ۱۲۳۳ ۲۰۸ ۰۹۳۸

♦ ۹۷۴۹ ۷۸۷ ۰۹۰۲