اگر با مرورگر Chrome اختلالی در بارگذاری صفحه ثبت نام مشاهده کردید از مرورگر Firefox استفاده کنید